Kaagaz bhi paas hai.. Kalam bhi paas hai,
Magar likhu bhi toh kya likhu.. Jab dil hi tere paas hai